Seminarji 2019-09-16T09:22:44+00:00

Predavanja in delavnice

Seminarji

5 MINUT ZAME
delavnica za kolektive, starše, učitelje, učence in strokovne delavce

5 minut zame je delavnica, ki je nastala na podlagi izkušenj dela s posamezniki in kolektivi v sodobni družbi.
– Učinkovito spopadanje s stresom na delovnem mestu in doma.
– Skrb zase in za svoje zdravje.
– Obvladovanje svojih misli in dejanj.
– Zadovoljen posameznik – uspešen kolektiv.

V sodobni družbi veliko premalo časa namenimo sebi in svojemu zdravju. Posledice so velikokrat zelo hude za nas in tudi naše najbližje. Vsekakor pa lahko veliko naredimo zase in za uspešno družbo, če zavestno začnemo »vlagati« vase. Na delavnici boste spoznali in se naučili praktičnih vaj, ki vam v nekaj minutah na dan pomagajo k boljšemu počutju, zdravju in zadovoljstvu!

Čas trajanja posamezne delavnice: 45 min

POUČEVANJE PO METODI AC, 16 UR
Seminar za strokovne delavce osnovnih šol

Seminar je namenjen učiteljem prve triade, učiteljem podaljšanega bivanja, specialnim pedagogom, pedagogom, svetovalnim delavcem, socialnim pedagogom, vzgojiteljem. S pomočjo poučevanja in učenja po metodi AC omogočimo vsakemu otroku, da v najboljši meri razvije svoja močna področja, je ob učenju kar najbolj uspešen in zato tudi visoko motiviran za utrjevanje naučenih znanj in odkrivanje novega znanja. S pomočjo učenja po metodi AC preprečimo napake pri učenju in osnovne veščine izurimo v največji možni meri. S tem preprečimo morebitne težave, ki so rezultat neustreznih načinov poučevanja in učenja. Učencem tako zagotovimo uspešnejše delo v šoli in boljši učni uspeh. Uspešno šolanje zagotavlja uspeh tudi v obdobju odraslosti in na ta način kar največ vrača in doprinaša celotni družbi.

 KRAJ: Hotel Astoria, Bled

UČIM SE BRATI
(1. razred) Predavanje z delavnico za starše, strokovne delavce in učitelje

Branje je ena od temeljnih šolskih veščin. Veščino pridobimo tako, da aktivnost vadimo dlje časa, vsakodnevno, vse dokler je ne avtomatiziramo v celoti. Tekočega branja se je potrebno učiti po korakih.
Predavanje z delavnico poteka tako, da konkretno prikažemo metodo učenja branja po korakih. Pri tem prikažemo in opozorimo na morebitne težave pri učenju branja. Inovativna metoda učenja branja omogoča, da vsak otrok v svojem tempu pride do tekočega branja z razumevanjem.

Čas trajanja posameznega predavanja: 60 min

POUČEVANJE PO METODI AC, 8 UR
Seminar za strokovne delavce vrtcev

Seminar je namenjen vsem vzgojiteljem in strokovnim delavcem vrtcev.. S pomočjo poučevanja in učenja po metodi AC omogočimo vsakemu otroku, da v najboljši meri razvije svoja močna področja, je ob učenju kar najbolj uspešen in zato tudi visoko motiviran za utrjevanje naučenih znanj in odkrivanje novega znanja. S pomočjo učenja po metodi AC preprečimo napake pri učenju in osnovne veščine izurimo v največji možni meri. S tem preprečimo morebitne težave, ki so rezultat neustreznih načinov poučevanja in učenja. Učencem tako zagotovimo uspešnejše delo v šoli in boljši učni uspeh. Uspešno šolanje zagotavlja uspeh tudi v obdobju odraslosti in na ta način kar največ vrača in doprinaša celotni družbi.

KRAJ:  Hotel Astoria, BLED

USPEŠNO V SVET MATEMATIKE
(1.-3. razred) Predavanje z delavnico za starše, strokovne delavce in učitelje

Matematika je lahko nadvse zabavna ali pa izjemno zahtevna in nerazumljiva. Vsak otrok mora za uspešno znanje in učenje matematike najprej dobro usvojiti številske predstave in štetje, nato pa lahko znanje nadgrajujemo. Predavanje z delavnico poteka tako, da konkretno – po korakih prikažemo metode usvajanja posameznih veščin (številska vrsta, štetje, računske operacije, matematični problemi, stotični kvadrat), ki so izjemnega pomena za učenje in razumevanje matematike v višjih razredih.

Čas trajanja posameznega predavanja: 60 min

HIPERAKTIVEN ALI NEMIREN OTROK, 8 UR
Seminar za strokovne delavce osnovnih šol

Seminar je namenjen vsem učiteljem in strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju. Na seminarju, ki ga vodita izkušeni specialni pedagoginji, boste preko različnih aktivnosti spoznali osnovne značilnosti otrok z motnjo pozornosti in nemirom od predšolskega obdobja in vse do mladostništva ter učinkovite načine dela z njimi. Motnja pozornosti je lastnost in dejstvo, ki od posameznika in njegove okolice zahteva ustrezen način odziva v vsakršni situaciji. Le z ustrezno obravnavo tako doma kakor tudi v šoli, lahko otroku z motnjo pozornosti omogočimo normalno odraščanje, ki vodi k zadovoljnemu posamezniku. Pridobljeno znanje boste lahko neposredno po seminarju prenesli v svoje delo.

TERMIN: 28. 09. 2019, 8 ur  KRAJ:  Hotel Astoria, BLED

PRIPRAVIMO OTROKA NA VSTOP V ŠOLO
Predavanje z delavnico za starše, strokovne delavce in učitelje

Predavanje z delavnico poteka tako, da konkretno prikažemo učinkovite metode za razvoj področij grobe motorike, fine motorike, grafomotorike, fonološkega zavedanja, glasovne analize besed, pred – matematičnih spretnosti. Ob tem opozorimo na to, da je za učenje vedno potreben temelj na katerem gradimo novo veščino. Le ustrezno pripravljen otrok, bo uspešno in učinkovito pridobival nova znanja. Otroku ponudimo ustrezen material in ga naučimo, kako naj z njim rokuje. Otrok uporablja pripomočke samostojno, ob tem je kreativen in aktiven, kar bistveno pripomore k dobri zapomnitvi in hitrejšemu učenju. S takšnim pristopom spodbujamo naraven razvoj otroka, podpremo njegove potenciale in jih razvijamo. Metode so primerne za vse otroke in preverjeno dajejo dobre rezultate. Na delavnici so sodelujočim vse metode natančno predstavljene in prikazane. Ob zaključku imajo vsi sodelujoči možnost zastaviti vprašanja ali se individualno posvetovati z nama.

Praktični prikaz učinkovitih metod učenja:
– Vaje za krepitev ročnih spretnosti.
– Inovativna metoda učenja zavezovanja vezalke.
– Vaje za razgibavanje roke in pravilen prijem pisala.
– Prikaz glasovne analize besed.
– Vaje za krepitev pred – matematičnih spretnosti in številskih predstav.

Čas trajanja posameznega predavanja: 60 min

HIPERAKTIVEN ALI NEMIREN OTROK, 8 UR
Seminar za strokovne delavce vrtcev

Vzgojitelji in drugi strokovni delavci pri delu s hiperaktivnim otrokom pogosto občutijo prav takšno nemoč, kot družinski člani. Včasih tudi jezo, ne malokrat strah. Vsa ta občutja so pričakovana, niso pa dobra popotnica za uspešno delo in sodelovanje s takšnim otrokom. Pri delu s hiperaktivnim otrokom je ključna naša umirjenost. Potrebna so jasna pravila in dosledno upoštevanje le-teh. Hiperaktivni otrok bo vedno preizkušal naše meje in le od nas odraslih bo odvisno, ali bo meje po določenem času upošteval ali ne. Pomembno je, da so
naša pričakovanja, ki jih imamo do otroka, povsod enaka, da se odrasli med seboj poenotimo. Če v šoli od otroka pričakujemo, da bo med kosilom mirno sedel za mizo, pojedel svoj obrok in pospravil za sabo, je nujno, da tovrstno pričakovanje starši udejanjajo tudi doma. Le tako bo otrok počasi ponotranjil določene vzorce ravnanja in vedenja. Vselej se novih veščin in drugačnih oblik ravnanja učimo po majhnih korakih. Zadajmo si majhne cilje. Poenotimo pričakovanja vseh odraslih, ki se srečujemo s hiperaktivnim otrokom in vztrajajmo. Ne pričakujmo velikih sprememb čez noč, od danes na jutri, pač pa se skupaj z otrokom veselimo najmanjših napredkov…

TERMIN: 28. 09. 2019  KRAJ:  Hotel Astoria, BLED

ODKRIJTE KAKO SE OTROK RAZVIJA IN MU PRI TEM POMAGAJTE
(1.-3. razred) Predavanje z delavnico za starše, strokovne delavce in učitelje

Predavanje z delavnico poteka tako, da konkretno prikažemo razvoj otroka na posameznih področjih. Opozorimo na morebitne težave ter prikažemo učinkovite metode spodbujanja potencialov na posameznih področjih razvoja: motorične spretnosti, govor, jezik, zaznavanje, pozornost, branje, matematične spretnosti, telesna shema in orientacija, splošna poučenost, delovne in učne navade.

Čas trajanja posamezne delavnice: 60 min

DISLEKTIK? AVTIST? HIPERAKTIVEN? GENIJ? ALI ZGOLJ POVPREČEN OTROK, 16 ur
Seminar za strokovne delavce in starše v vzgoji in izobraževanju

Seminar je namenjen ozaveščanju o vse večjem pojavu težav v vrtcih in šolah. Na seminarju boste preko praktičnih primerov spoznali vrste težav in posebnih potreb ter dobili konkretne izkušnje, kako ravnati v praksi, da bo težav čim manj in da bodo le-te obvladljive. V procesu vzgoje in izobraževanja je pomembno zavedanje, da naša pričakovanja ne smejo presegati otrokovih zmožnosti. Strokovni delavci in starši moramo slediti naravnemu procesu razvoja posameznega otroka. Nuditi mu moramo ravno pravšnjo mero pomoči in spodbude, da se preko lastnih izkušenj razvije v samostojnega posameznika, ki bo doprinesel k razvoju uspešne družbe.

KRAJ:  Hotel Astoria, BLED

VZGOJA OD A DO Ž
(1.-5. razred) Predavanje z delavnico za starše, strokovne delavce in učitelje

Predavanje z delavnico pripomore k zavedanju, da je šola pomembna ustanova, kjer veljajo pravila, ki jih je potrebno upoštevati na vsakem koraku od 1. razreda naprej. S konkretnimi primeri prikažemo pomen razvoja samostojnosti, delovnih in učnih navad, splošne poučenosti in zadovoljstva otrok.

Čas trajanja posamezne delavnice: 60 min

HIPERAKTIVEN ALI NEMIREN OTROK
Predavanje je namenjeno staršem otrok z motnjo pozornosti in nemirom

Vsak otrok doda družini svoj pečat. Vsekakor neizbrisljiv pečat svoji družini doda hiperaktiven otrok. Le trdna in močna družina ostane ob dejstvu, da imajo doma hiperaktivnega otroka, povezana. Le trdno in močno partnerstvo prestane to težko preizkušnjo. Mnogim staršem se ob odraščanju otrok sem in tja zgodi, da čutijo, da so nemočni. Starši hiperaktivnih otrok praviloma občutijo veliko nemoč. Vse kar je veljalo in obrodilo sadove pri starejšem sorojencu, pri mlajšem nikakor ne učinkuje. Vse kar drži pri sosedovem, pri našem ne deje prav nobenega rezultata. Njihov mali »Perpetuum mobile« je neuničljiv od jutra do večera. Nenehno v gibanju, ves čas v akciji, malo tu, malo tam, zdaj s kockami, zdaj z žogo, na kolesu, na skiroju, z rolerji, na sankah, pod posteljo, na vrhu pograda, v mamini kredenci, pri sosedovih v garaži, z očkom v delavnici …. Na predavanju, ki ga vodita izkušeni specialni pedagoginji, boste preko različnih aktivnosti spoznali osnovne značilnosti otrok z motnjo pozornosti in nemirom od predšolskega obdobja in vse do mladostništva ter učinkovite načine dela z njimi. Skozi praktične primere boste pridobili konkretne informacije za delo z otrokom z motnjo pozornosti, ki jih boste lahko po predavanju neposredno prenesli v vaše vsakdanje življenje. Motnja pozornosti je lastnost in dejstvo, ki od posameznika in njegove okolice zahteva ustrezen način odziva v vsakršni situaciji. Le z ustrezno obravnavo tako doma kakor tudi v šoli, lahko otroku z motnjo pozornosti omogočimo normalno odraščanje, ki vodi k zadovoljnemu posamezniku.

Čas trajanja posameznega delavnice: 60 min