KOMPLET DELOVNI ZVEZKI (+5 LET)

53.70 49.90

Komplet je sestavljen iz treh različnih učbenikov.

Smolčkovi računajo je zbirka matematičnih besedilnih nalog in nalog, ki od otroka zahtevajo razumevanje prebranega.
Prepišem in uredim besedilo, rečim besedilno nalogo, vsebuje besedila za prepis in urejanje (velika začetnica, ločila) ter besedilne naloge.
Preberem besedilo, odgovorim na vprašanja, vsebuje besedila za branje in odgovarjanje na vprašanja.

 

Opis

SMOLČKOVI RAČUNAJO

Je zbirka matematičnih besedilnih nalog in nalog, ki od otroka zahtevajo razumevanje prebranega. Slednje so vključene, ker so osnova za reševanje matematičnih besedilnih nalog. Povezovalni element nalog so člani družine Smolček in njihova hišna ljubljenčka. Tako se naloge lahko v čim večji meri približajo vsakdanjim izkušnjam otroka.

A5, 122 str.

PREPIŠEM IN UREDIM BESEDILO, REŠIM BESEDILNO NALOGO

Vsebuje besedila za prepis in urejanje (velika začetnica, ločila) ter besedilne naloge. Otrok pri vsaki besedilni nalogi nariše skico, zapiše račun in odgovor.

A4, 90 str.

PREBEREM BESEDILO, ODGOVORIM NA VPRAŠANJA

Vsebuje besedila za branje in odgovarjanje na vprašanja. Pod vsakim besedilom so vprašanja za razumevanje prebranega. Otrok odgovore zapiše v celih povedih.

A4, 54 str.