Učim se brati, Učim se pisati, Učim se računati – Komplet Trojček + DARILO

161.70 149.00

DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI ZA UČENJE BRANJA, PISANJA IN RAČUNANJA

Didaktična škatla UČIM SE BRATI je pripomoček, ki je ciljno usmerjen k učenju branja od prepoznavanja črk do tekočega branja z razumevanjem. Vsebuje vse kar potrebujete za kvalitetno in pravilno učenje branja.

Didaktična pripomočel UČIM SE PISATI je namenjena usvajanju osnov grafomotorike. Preden začnemo z vajami pisanja, skupaj z otrokom naredimo vaje za razgibavanje roke. Pozorni smo na pravilno držo pisala. Vaja poteka tako, da otrok najprej prevleče črte, vijuge, oblike, vzorce, nato jih samostojno zapisuje. Prevleče črke, številke in jih samostojno zapisuje. Na koncu prevleče in samostojno zapisuje črke v črtovje.

Didaktični pripomoček UČIM SE MATEMATIKO je narejen z namenom, da učenje matematike približamo otroku in ga postavimo v vlogo glavnega akterja svojega učenja, napredovanja in razvijanja potencialov. Matematika je lahko nadvse zabavna ali pa izjemno zahtevna in nerazumljiva. Veliko otrok se matematiko uči mehansko in je nikoli zares ne razume. Zato smo princip učenja spremenili.

+ DARILO BLAZINICA ZA SPROŠČANJE, ki je namenjena za igro, kot tudi za obvladovanje stresa.

Opis

DIDAKTIČNI PRIPOMOČEK ZA UČENJE BRANJA

Didaktična škatla UČIM SE BRATI je pripomoček, ki je ciljno usmerjen k učenju branja od prepoznavanja črk do tekočega branja z razumevanjem. Vsebuje vse kar potrebujete za kvalitetno in pravilno učenje branja. Natančno po korakih vas vodi do tekočega branja. Lahko jo uporabljate za učenje branja ali pa kot pripomoček za odpravljanje težav pri branju. V prvem koraku vadimo hitro prepoznavanje in poimenovanje črk. V drugem koraku se naučimo vezave črk v zloge. Nadaljujemo s povezovanjem zlogov v besede. V zadnjem koraku vezano beremo povedi in besedila
ter urimo razumevanje prebranega in ustno izražanje.

Če ima otrok težave pri branju (netekoče branje, zatikanje, ugibanje,…) je zelo pomembno, da ga ne silimo, da veliko bere, ker bo s tem samo še bolj utrdil napačno tehniko branja, ampak se moramo vrniti na začetek in odpraviti težavo, kar pomeni, da začnemo z vajo prepoznavanja črk in vezanega branja zlogov. Šele ko to usvoji, začne vaditi branje kratkih besedil. Didaktična škatla UČIM SE BRATI je narejena na podlagi dolgoletnih izkušenj dela z otroki.

Temelji na inovativni metodi učenja branja po korakih.

6 KORAKOV DO TEKOČEGA BRANJA
1. KORAK »hiter priklic«
2. KORAK »vezava glasov«
3. KORAK »vezava zlogov«
4. KORAK »branje besed«
5. KORAK »branje kratkih povedi«
6. KORAK »branje kratkih besedil in razumevanje prebranega«

DIDAKTIČNI PRIPOMOČEK ZA URJENJE GRAFOMOTORIČNIH SPRETNOSTI

Didaktična škatla je namenjena usvajanju osnov grafomotorike. Preden začnemo z vajami pisanja, skupaj z otrokom naredimo vaje za razgibavanje roke. Pozorni smo na pravilno držo pisala. Vaja poteka tako, da otrok najprej prevleče črte, vijuge, oblike, vzorce, nato jih samostojno zapisuje. Prevleče črke, številke in jih samostojno zapisuje. Na koncu prevleče in samostojno zapisuje črke v črtovje.

Vsebuje: natančna navodila za pravilen prijem pisala in razgibavanje roke, 24x grafomotorične vaje A4 (piši/briši), 50x velike in male tiskane črke A5 (piši/briši), 50x velike in male pisane črke A5 (piši/briši), 10x številke A5 (piši/briši), 25x predloge za pisanje velikih in malih tiskanih črk A4 (piši/briši), 25x predloge za pisanje velikih in malih pisanih črk A4 (piši/briši), krpica in flomaster piši/briši.

DIDAKTIČNI PRIPOMOČEK ZA UČENJE MATEMATIČNIH SPRETNOSTI

Matematično-logične spretnosti so zelo pomembne na vseh področjih učenja. Urimo jih lahko že zelo zgodaj skozi vsakodnevne aktivnosti. Matematika je lahko nadvse zabavna ali pa izjemno zahtevna in nerazumljiva. Veliko otrok se matematiko uči mehansko in je nikoli zares ne razume. Didaktični pripomoček Učim se matematiko je narejen z namenom, da učenje matematike približamo otroku in ga postavimo v vlogo glavnega akterja svojega učenja, napredovanja in razvijanja potencialov. Pripomoček zajema celosten pristop usvajanja matematičnih spretnosti na konkreten način. Otrok po korakih gradi številske predstave, seštevanje, odštevanje ter reševanje matematičnih problemov.

Smolčkovi računajo je zbirka matematičnih besedilnih nalog in nalog, ki od otroka zahtevajo razumevanje prebranega. Slednje so vključene, ker so osnova za reševanje matematičnih besedilnih nalog. Povezovalni element nalog so člani družine Smolček in njihova hišna ljubljenčka. Tako se naloge lahko v čim večji meri približajo vsakdanjim izkušnjam otroka.

Vsebuje:
-122 predlog (A5 piši/briši) za reševanje matematičnih nalog (razvrščanje, štetje,
seštevanje, odštevanje): Smolčkovi računajo
-barvni flomastri piši/briši in krpica
-lesene ploščice dveh barv za pomoč pri nastavljanju računov in računanju
-predloga za nastavljanje računskih operacij

 

+DARILO BLAZINICA ZA SPROŠČANJE

Vaje z blazinico za sproščanje:
– otrok blazinico prelaga iz roke v roko,
– otrok blazinico meče iz roke v roko,
– blazinico vrže v cilj,
– blazinico si otroci podajajo,
– otrok z nogo “vrže” blazinico.